Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Provinciale dag West-Vl. (16/11/2021)

Provinciale dag P.E. West-Vlaanderen was top !

1e alg. kampioen 2020 : Hubert Debaene (Beernem)

1e alg. kampioen 2021 : Rino Verheye ( Aalbeke)

Voorzitter Dany Vandenberghe en zijn mandatarissen Paul Haesaert en Davy Verleye , alsook de provinciale secretaris Nico mogen een dikke pluim op hun spreekwoordelijke hoed steken. Hun organisatie en verzorging van de provinciale dag op zondag 7 november was effenaf schitterend, zelfs super !  Door de corona-omstandigheden ging het feest door in een andere lokatie dan andere jaren, namelijk in de “Salons de Vrede” te Ichtegem en het mag gezegd en geschreven worden, een op-en-top goeie keuze in prachtige zalen, met een uiterst verzorgd en fijn banket, een prima bediening en een bijzonder vlot verloop van een gevuld programma gezien de kampioenenhulde  van 2020 en 2021 er moest afgewerkt worden . Een provinciale dag waarop alle voorzorgen werden genomen i.v.m. veiligheid voor de corona : er was geen optreden en ook geen zaal-bonverkoop.

Al vanaf 10 uur in de voormiddag werden de laureaten van 2020 gehuldigd en dit tot tegen de middag, behalve de top-3 in het algemeen kampioenschap welke in de namiddag aan de beurt kwamen. Er was aan de ingang , zeer terecht trouwens wegens de weer opduikende Covid-19 dreiging , controle i.v.m. de  Covid-safe-pas . Door die corona hadden zelfs meerdere liefhebbers zich verontschuldigd en/of afgebeld zodat er een goeie 200 –tal personen ter plaatse waren voor het banket.

Tijdens het aperitief ( veiligheidshalve aan de tafels opgediend) hield voorzitter Dany Vandenberghe van de P.E. W-Vlaanderen de traditionele openingstoespraak , waaruit we hier enkele fragmenten citeren:

“ Beste vrienden”

Samen met de mandatarissen v/d P.E. W-Vlaanderen hartelijk welkom hier in de “Salons de Vrede” te Ichtegem op onze kampioenendag editie 2020-2021. We zijn trouwens verheugd om hier vandaag in het bijzonder de nationale voorzitter dhr Pascal Bodingien en de nationale voorzitter v/h Sportcomité dhr Denis Sapin te mogen verwelkomen . Het seizoen 2021 was er eentje dat in vele opzichten voor de nodige problemen heeft gezorgd. Corona beperkte zelfs in 2021 nog steeds onze sociale contacten. Ik moet de bestuursleden, medewerkers van de lokalen en liefhebbers bedanken voor de vele inspanningen die ze geleverd hebben om alles vlot en in veilige omstandigheden te laten verlopen. Samen met de corona en de vogelgriep waren de weersomstandigheden ons dit seizoen ook niet gunstig gezind. We kenden moeilijke verlopen v/d vluchten, zelfs in zoverre dat meerdere duiven niet meer thuis  geraakten. De vele verliezen bij de jonge duiven zowat overal in het land waren een abnormaal verschijnsel. De lossingsverantwoordelijken en begeleiders werden met de vingers gewezen en kregen de volle laag. Achteraf praten is natuurlijk makkelijk en sommigen doen er dan maar via de sociale media nog een schepje bovenop maar besef heel duidelijk dat slechts heel weinigen die verantwoordelijkheid willen of durven nemen. In die zin vind ik het trouwens heel eigenaardig dat iedere oproep naar mensen die het beter kunnen steeds onbeantwoord blijft .

We hebben dit jaar in West-Vlaanderen 7 nationale winnaars, één nationaal kampioen GHF en één nationale asduifwinnaar, terwijl er ook enkele dichte ereplaatsen te noteren vielen. Zowel aan alle provinciale kampioenen, alsook aan de nationaal geklasseerden onze felicitaties. Kortom we hebben hier deze namiddag nog heel wat mensen te huldigen en daarom stel ik voor om niet langer meer te treuzelen en terwijl we genieten van het aperitief en de lekkere hapjes gaan we starten met de zonale winnaars op de nationale vluchten van 2021 hun medaille te overhandigen. Daarvoor kunnen we steeds opnieuw beroep doen op de spreker van dienst Jacques Mestdagh. Ik wens jullie verder een heel aangename namiddag en voor straks ook een smakelijk eten. Ik dank jullie “  . Einde citaat .

Na de uitreiking van de medailles, hield nationaal voorzitter P. Bodingien een korte toespraak waarin hij ondermeer de goeie werking van de KBDB onderstreepte waarbij hij het had over het grote negatieve saldo ten tijde van de vorige bestuursploeg dat door de huidige bewindsploeg inmiddels werd omgevormd tot een reeds redelijk hoge positieve stand, hij had het eveneens over de problemen bij de lossingen waaraan in het vervolg hard wordt gewerkt, de dopingsproblematiek , enz….

Tijdens het banket werden de vele laureaten in de verschillende asduifdisciplines naar het podium gevraagd , waarbij iedereen duidelijk de waardering kreeg die hij verdiende . Na het dessert volgde dan de huldiging van de nationale winnaars en geklasseerden om af te ronden met de top-3 van 2020 en de top-3 van 2021 in het algemeen kampioenschap. Voor de asduif rangschikkingen verwijzen we naar de uitslagen die reeds verschenen in de pers of naar de site van de KBDB-W-Vlaanderen.

De nationale winnaars uit West Vlaanderen: Team Platteeuw en Guido Vervaeke ( beiden op Bourges I respectievelijk met oude en jaarse), Ameel-Vanlake ( Agen oude) , Delbaere-Sampers ( Issoudun oude), Ally Norbert ( Cahors oude), Traen Maurice ( Perigueux oude), Neyrinck-Callens( Perigueux jaarse )

Nationale kampioen : Maes Anthony

Nationale asduifkampioen : Chris Debacker

We citeren hier nog eveneens de top-3 van 2020 en van 2021. Stuk voor stuk kampioenen met een grote “K” !

Top -3 in het algemeen provinciaal kampioenschap 2020 waren: 1e Hubert Debaene ( Beernem) – 2e Anthony Maes ( Waregem) – 3e Roose-Pyra (Bekegem) .

Top-3 in het algemeen provinciaal 2021 zijn: 1e Rino Verheye ( Aalbeke) – 2e Delbaere-Sampers ( Menen)- 3e Gino Clicque ( Wevelgem)

Het was plusminus 17u 15 toen het “marathon-programma” van deze provinciale dag was afgewerkt. Zoals reeds vermeld kende de hulde aan de vele kampioenen die de revue over de ganse dag passeerden een uiterst vlot verloop. Dit ondermeer dank  zij de goeie medewerking van de laureaten bij het afhalen van hun medailles/trofeeën, maar evenzeer door de inzet van de drie aanwezige mandatarissen ( Dany, Paul en Davy) en de provinciale secretaris ( Nico) . Van dichtbij heb ik persoonlijk de werkkracht ten bate van “hun” provinciale dag kunnen bewonderen . Hun keuze van de nieuwe locatie en het banket dat werd aangeboden werd door de aanwezige liefhebbers met een dikke duim beantwoord . Kortom …. Chapeau voor de drie mandatarissen en de prov. secretaris voor het welslagen van de provinciale dag . Een dag die de geschiedenis zal ingaan als een top-happening . 

 

Speciale huldiging !!

In de loop van de namiddag kwam er een eerder onvoorziene huldiging opdoemen. De provinciale voorzitter D. Vandenberghe las een brief voor op verzoek van de Nationale Raad van Bestuur van de KBDB, die had beslist om bij deze aan Emiel Denys een “Lifetime Achievement Award” toe te kennen , een onderscheiding die werd overhandigd door Nationaal Voorzitter de heer P. Bodingien en de Nationale Voorzitter v/h Sportcomité de heer D. Sapin, welke  ondermeer voor de huldiging der provinciale kampioenen maar ook voor de uitreiking van de “Lifetime Achievement Award” speciaal naar Ichtegem waren afgezakt . Emiel ontving deze mooie onderscheiding voor zijn jarenlange promotie van de Belgische reisduif in het buitenland . Over de ganse wereld wordt hij er aanzien als één der ambassadeurs van onze nationale duivensport. Voor deze grote verdienste en onderscheiding kreeg Emiel toen hij naar het podium werd gevraagd een minutenlange staande ovatie van alle aanwezigen. Een moment waarop hij duidelijk ontroerd was . Langs deze weg nogmaals aan de Tieltenaar onze hartelijke felicitaties .

J. Mestdagh