Welkom op de website van de inter-westvlaamse.be

Onze partners:

G&T Services

Websites liefhebbers:
Norman Filip & Nicolaas, Knokke

West-Vlaamse Jeugdclub


K.B.D.B West-Vlaanderen (27/11/2023)

West Vlaanderen mag terugblikken op een heel gemoedelijke provinciale vergadering.

 

Op donderdag 23 november werden de verenigingen in West Vlaanderen  samengeroepen  voor de jaarlijkse statutaire algemene vergadering in de zaal “Reo veiling”  te Roeselare.

Het werd een zeer gemoedelijke vergadering, hetgeen getuigt van het feit dat de verenigingen de inspanningen van het provinciale bestuur waarderen.

Kort na 19u 30 opende provinciaal voorzitter Dany Vandenberghe samen met mandataris Paul Haesaert en secretaris Nico Deschuyffeleer de vergadering door iedereen in naam van de PE West Vlaanderen, te verwelkomen. Hij verontschuldigde daarbij mandataris en nationaal ondervoorzitter Wim Logie, die door onverwachte verplichtingen voor de KBDB, in het buitenland verbleef.

De bestuursleden van de verenigingen werden uitvoerig bedankt voor de vele inspanningen die ze jaarlijks opbrengen. Het wordt voor de verenigingen van langs om moeilijker om geschikte locaties te vinden. Dit mochten enkele verenigingen dit jaar opnieuw ondervinden. Gelukkig kwam voor iedereen een oplossing uit de bus.

De voorzitter vervolgde met enkele statistieken over de laatste jaren. Statistieken waarin duidelijk te zien is dat men met de duivensport in een negatieve spiraal zit qua aantal leden en verenigingen in West Vlaanderen, een powerpoint illustratie toonde dit zeer merkbaar aan .

Daarna volgde de bespreking in verband met de beslissingen van de nationale algemene vergadering van oktober laatstleden .

Het voelde duidelijk aan dat men in West-Vlaanderen allesbehalve gelukkig is met de nationale kalender, iets waarmee de aanwezigen in de zaal volledig akkoord waren . Door zelf een voorstel van nationale kalender ter bespreking aan het nationaal sportcomité voor te leggen, had men in West Vlaanderen gehoopt op een evenwichtiger kalender. Het werd hen echter niet in dank afgenomen met het gekende gevolg. Een paar jaar terug verdween het monument Brive reeds van de kalender, nu werd ook Libourne geschrapt. Inzake de fond, zien we de vluchten duidelijk naar het oosten opschuiven, aldus de voorzitter. Ook de GHF kalender roept veel vragen op. Een gemiste kans om er iets moois van te maken.  Hopelijk komt men op de volgende algemene vergadering nog tot het besef dat het veel beter kon, stelt de voorzitter , hierbij gesteund door zijn mandatarissen en de vele aanwezigen.

Nog een onbegrijpelijke beslissing is de uitbreiding van de nationale kampioenschappen met de categorie kleine snelheid. Alle respect voor de mensen die daaraan kunnen deelnemen, maar meerdere provincies worden hier op voorhand buitenspel gezet. Gelijke kansen voor iedereen is hierbij ver te zoeken.

Ook kwam de twee nachten korf voor de KHF vluchten, iets wat ze in West Vlaanderen al lang gewoon zijn, weer ter discussie. Ook daar weer, is men op eerder genomen beslissingen terug gekomen en kreeg Henegouwen opnieuw de toelating om terug naar één nacht korf te gaan voor de KHF vluchten, weliswaar mits het sluiten van hun grenzen voor die vluchten.  Omwille van gelijkheid voor iedereen is dit weer een beslissing die vele vragen oproept.   

Het volgende punt betrof : de voorstelling van het provinciale sportieve programma  2024.

Voor de snelheid en KHF vluchten staan geen grote wijzigingen op het programma. De lijnen van vorig seizoen werden ,tot ieders tevredenheid , door getrokken. Enkel voor de eerste twee weken van de maand september komt er op de snelheid een wijziging. In plaats van 2 snelheidsvluchten (Arras en Clermont) op dezelfde dag in te richten, opteert men nu om die terug te herleiden naar één vlucht uit Roye ,dat mooi tussenin gelegen is. Gezien het sterk dalend aantal duiven op dit moment lijkt ons dat een logische beslissing.

De vluchten met lossingsplaats Arras en Lens werden onder de loep genomen. Er is momenteel een aanvraag bij de Franse bond lopende om eventueel met beide vluchten naar Douai te verhuizen. Daarmee bekomt men weer een kortere afstand voor de eerste Frankrijk vluchten, iets wat vooral voor het noorden van de provincie niet onbelangrijk is.  De lossingsplaats in Douai (Vitry - en - Artois) is een pareltje qua ligging en omgeving (zie foto in de powerpoint). Een win- win situatie voor zowel voerders als liefhebbers. De afgevaardigden van de verenigingen waren unaniem akkoord met dit voorstel. Nu maar hopen dat daar de nodige vergunningen voor verkregen worden.

Het programma van de provinciale GHF vluchten is serieus ingekort, maar dit heeft enkel te maken met het drukke nationale programma dat geen ruimte meer laat voor die provinciale GHF vluchten.

Wat de leervluchten op woensdag betreft, zal uitgekeken worden om vanaf de maand juni enkel nog met een viertal centrale inkorvingspunten te werken . Met die ingreep hoopt het provinciale bestuur de voerders tegemoet te komen, in de hoop die leervluchten langer te kunnen aanhouden.

Verder werd medegedeeld dat er opnieuw een info avond komt voor de verenigingen om beter vertrouwd te geraken met het “cloudklokken “.  Op die avond zou ook een korte curcus EHBO gegeven worden . Dit naar aanleiding van het voorval te Vlamertinge waarbij een liefhebber moest gereanimeerd worden. Het is uiterst belangrijk dat men op zulke momenten adequaat reageert, vandaar dit initiatief.

Nog een infoavond zou er voorzien worden voor alle liefhebbers in verband met de problematiek rond Longfibrose (duivenlong). Een professor zou bereid gevonden zijn een lezing te geven over deze ziekte , die in middens van duivenliefhebbers toch niet mag onderschat worden.

Na een mededeling dat de volgende provinciale kampioenendag zal doorgaan op zondag 3 november 2024 in de ondertussen vertrouwde “salons De Vrede “ te Ichtegem, sloot de voorzitter onder applaus de vergadering af.

West Vlaanderen kan met een gerust hart het seizoen 2024 tegemoet gaan. Voorzitter D. Vandenberghe en zijn mandatarissen Paul Haesaert & Wim Logie , geassisteerd door prov . secretaris Nico mogen na een schitterende Provinciale Dag, nu met fierheid terugblikken op een bijzonder geslaagde provinciale vergadering. Het applaus bij afsluiting van de zitting getuigde van het feit dat het P.C. de wind in de zeilen heeft ! Aan het provinciaal Comité alsook aan de verantwoordelijken van de Verenigingen, mogen we zeggen , veel dank vrienden voor jullie inzet ten bate van de West-Vlaamse duivensport .

J. Mestdagh

    

Nakijken uitslagen (6/06/2023)

U geeft bovenaan links bij G (Google) het volgende in:  http://www.inter-westvlaamse.be/liefhebbers

 

Bij Login inter-westvlaamse.be vult u in:

 

Gebruikersnaam: uw volledig lidnummer ( voorbeeld: 163752-16)

Paswoord: iwVL052016 (voor iedereen hetzelfde).

Kies uitslagen.

U kan deze uitslagen naast bezichtigen ook afprinten.

Joris Follet