Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Barcelona Masters (27/09/2022)

Barcelona Masters vierden 25-jarig bestaan

In het fraaie boekje van de Barcelona Masters lezen we onder de rubriek “Ontstaan en geschiedenis” volgende inleiding: “ Onze privé-club, met name de “Barcelona Masters” werd gesticht bij aanvang van het seizoen 1998, dit onder impuls van Emiel Denys die de taak van voorzitter op zich nam, Julien Vaneenoo werd ondervoorzitter, Hubert Debaene was penningmeester en Jacques Mestdagh secretaris. In het seizoen 2012 kwam de heer Patrick De Muylder het bestuursteam vervoegen. In 2017 is Guido Van den Bulcke tot het bestuur toegetreden in de plaats van Hubert Debaene die eervol ontslag nam. Bij aanvang van het seizoen 2021 nam Patrick De Muylder ontslag en kwam Dirk Christiaens in zijn plaats. Einde citaat.

Aanvankelijk werd er bij de Barcelona Masters gespeeld onder een groep vrienden en dit enkel op de vlucht uit Barcelona en bleef het aantal deelnemers strikt beperkt tot een 30-tal. Door de toenemende vraag van Barcelonaspelers van over het ganse land nam sinds 2000 het ledenaantal sterk toe en groeide het deelnemersveld in de loop der jaren in de competitie van de Barcelona Masters uit tot een elitaire groep van Barcelonafanaten . Er wordt gestreden in 3  kampioenschappen door de liefhebbers zelf , terwijl er voor de dames of partners van de leden een afzonderlijk kampioenschap bestaat , gelinkt aan de 1e afgegevene duif van één der leden wat gebeurt door lottrekking. Voor de 3 kampioenschappen onder de deelnemende liefhebbers hebben we in respectievelijke volgorde : de 1e afgegevene , de 1e + 2e afgegevene , een tandemkampioenschap via lottrekking waarbij 2 liefhebbers samenspelen met hun 1e afgegevene duif .

Op zondag 18 september werden in “’t Biezemhof” te Aalter de laureaten van de Barcelona 2022 in een warme hulde betrokken. Op een paar leden na ( afwezig wegens ziekte/reis) tekenden 206 personen  present voor de prijsuitreiking welke jaarlijks gepaard gaat met een uitgebreid banket . Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan was er o.a. sponsoring van Mevrouw Annemie Vanhee( Vanhee Products), van de firma Vanrobaeys en van buurtwinkel “Cindy” . Na een uitgebreid aperitief nodigde de chef de gasten uit om zich naar de grote zaal te begeven voor het banket dat aanving met een korte inleiding van de voorzitter Emiel Denys waarbij aansluitend de bloemenhulde volgde van de 4 nationale winnaars onder de leden: Joël Verschoot ( Valence )- Cousaert-Willems ( Tarbes) – Annemie Vanhee ( Tulle jaarlingen) en Vergaerde-Denolf (1e internat. Perpignan algemeen en 1e internat. Perpignan duivinnen) .

Cousaert-Willems uit Maarke-Kerkem toplaureaat met 1e afgegevene duif.

De “Geert” BE-19-4023137 van Georges Cousaert-Willems kaapte voor zijn baas de overwinning mee bij de Barcelona Masters en krijgt daarmee een plaats in de geschiedenis  van de Barcelona winnaars .  Jos Joosen uit Brecht was 2e en Marc De Vadder uit Haaltert eindigde 3e. In totaal klasseerden 40 leden hun 1e ingegevene op de nationale uitslag . Voor de winnaar was één der prijzen o.a. een kader met foto van zijn winnende duif.

 

De Smeyter-Restiaen uit Melden toplaureaat met 1e en 2e afgegevene.

Met twee duivinnen, namelijk de “Garcia” BE-19-4169495 en de “Emma” BE-19-4169538 behaalde deze tandem de zege in de niet te onderschatten competitie met 1e en 2e afgegevene duif. Ook het jaar voordien tekende deze kolonie voor de topprijs en daarbij was de “Emma” ook hier één der eerste twee ingezette duiven bij De Smeyter-Restiaen . Er was dus eveneens ondermeer een kader met foto van deze twee duivinnen voor de toplaureaat . Op de 2e plaats in deze competitie hadden we Frederic De Scheemaecker uit Ezemaal en als 3e Dirk Christiaens-De Smedt uit Roosdaal . Hier waren er 17 leden die van de prijzenpot konden genieten.

Jozef Vandenberghe en Rudy De Schepper werden de tandemkampioenen met 1e afgegevene duif .

Via lottrekking worden de tandems gevormd. De winnaars werden Jozef Vandenberghe uit Landegem en Rudy De Schepper uit Roosdaal die het duo Frederic De Scheemaecker en Marnix Leutenez achter zich hielden. Samen plaatsten 8 tandems zich binnen de prijzen.

Mevr. Delbar-Raevens uit Kluisbergen : 1e dameskampioen

Gelinkt aan de 1e afgegevene duif van Cousaert-Willems werd Mevr. Delbar-Raevens als 1e afgevlagd. Op de 2e plaats volgde Mevr. Michel Dhalluin uit Dottenijs ( met 1e afgeg. van Jos Joosen) en op de 3e plaats Mevr. F & M Martens (met de 1e afgeg. van M. De Vadder). Elk jaar kunnen er 20 dames genieten van een mooie frisse orchidee.

M & F Vandewalle uit Zwalm waren de eerste leden die niet hun 1e afgegevene maar wel de 2e afgegevene op de nationale uitslag konden plaatsten .

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd een speciale ereprijs toegekend aan de leden-liefhebbers die niet het geluk hadden om hun eerste afgegevene op de nationale uitslag te klasseren maar wel hun 2e afgegevene. Dit jaren waren er dat 15 waarbij M & F Vandewalle de eerste waren in de nationale ranking. Al deze liefhebbers ontvingen een pakket Vanhee Products geschonken door Mevr. Annemie Vanhee.

 

Ter info ! Prijsuitreiking is voor 2023 voorzien op zondag 17 september. Inschrijven voor de competitie 2023 zal mogelijk zijn tot eind maart-begin april. Meer nieuws zal hieromtrent volgen ten gepaste tijde in de gespecialiseerde duivensportpers.

De secretaris: Jacques Mestdagh