Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Kampioenenviering Ruiselede-Wingene (26/11/2019)

Kampioenenviering samenspel Ruiselede – Wingene

Feestzaal “’t Biezemhof” Aalter – zaterdag 23 november.

Tijdens een uiterst verzorgd banket werd ondermeer in aanwezigheid van de burgemeester en de schepen van sport van de gemeente Ruiselede , in aanwezigheid van de provinciale voorzitter de heer Dany Vandenberghe en zijn dame, in aanwezigheid van de besturen der samenspelende maatschappijen, alsook de sponsors en de vele kampioenen, hulde gebracht aan de beteren uit het voorbije seizoen. Het betrof de laureaten voor de beide verenigingen van Ruiselede op de snelheid, alsook de laureaten uit het samenspel Ruiselede-Wingene op de grote halve fond t.e.m. de zware fond .

Tijdens het genieten van het aperitief nam Marino Martens de honneurs waar om alle aanwezigen welkom te heten, waarbij hier enkele fragmenten uit zijn fel gewaardeerde toespraak.

We citeren : 

Mevr de Burgemeester,

Mr de Schepen van Sport,

Geachte Voorzitter van de KBDB afdeling West-Vlaanderen,

Beste Sponsoren,

Lieve Vrienden duivenliefhebbers en sympathisanten.

Namens de besturen van de Samenspelende Koninklijke Duivenmaatschappijen De Reisduif en De Zwaluw uit Ruiselede en De Ware Vrienden uit Wingene, heet ik u allen van harte welkom op onze jaarlijkse afspraak om de kampioenen te vieren.

Het seizoen 2019 was een bewogen seizoen. We bleven gelukkig gespaard van de vogelgriep, maar de vele aanpassingen aan de vastgelegde vluchtkalender werden niet altijd in dank afgenomen, dit van zowel de liefhebbers als de inkorvende verenigingen. Zoals men in het bedrijfsleven verwacht dat de werknemers zeer flexibel zijn, is dit ook meer en meer het geval in de duivensport. Eén zaak mag men echter niet uit het oog verliezen,namelijk dat voor de meeste van de liefhebbers en medewerkers in de verenigingen de duivensport een hobby is. Ik hoop dat door de verwachte flexibiliteit niet nog meer mensen afhaken.

Donderdag laatstleden had de Provinciale Algemene Vergadering plaats. Daarin zijn enkele knopen doorgehakt via stemming. Uit deze stemmingen is gekomen dat er enkele weken (een achttal) een zonale lossing zal zijn voor de provinciale zones A1 en A2 met de jonge duiven. Met dien verstande dat bij de zone A2 ook de Oost-Vlaamse duiven mee gelost zullen worden. Na die periode wordt geëvalueerd. Er komt ook een interprovinciale lossing met Oost-Vlaanderen op de kleine halve fond-vluchten.  Dit houdt in dat enkel de Oost-Vlaamse verenigingen uit Eeklo en Wortegem worden gelost met de West-Vlaamse. Door op deze wijze te stemmen heeft de Algemene Vergadering voorkomen dat enkel de aanpalende Oost-Vlaamse gemeenten zouden mogen inkorven in West-Vlaanderen. Nu blijft het Interprovinciaal akkoord bestaan, dit betekent dat aanpalende en over-aanpalende Oost-Vlaamse gemeenten mogen inkorven in West-Vlaanderen. De aangevraagde omtrekken blijven dan ook dezelfde in 2020 als in 2019.

Als we 2019 bekijken mogen we niet klagen wat het aantal ingekorfde duiven betreft. Verder wil ik hier in het bijzonder Dirk Schreel en zijn vrouwtje Francine bedanken voor de sponsoring van de Fond- en Zware Fondkampioenschappen met trofeeën en naturaprijzen. Eveneens dank aan Marc Vande Riviere en zijn vrouwtje voor het schenken van talrijke prijzen voor de tombola .

Wat weten we al voor het seizoen 2020:

Onze lokaalhouders hebben beslist om het lokaal te verlaten. We moeten dus afwachten of we verder zullen kunnen blijven op onze huidige locatie. We gaan er alles aan doen, samen met de familie Lema, om verder te kunnen inkorven.

We hebben terug een afspraak met De Ware Vrienden uit Wingene om samen te spelen op de Interprovinciale, Nationale en Internationale vluchten. Wat goed is moet niet veranderd worden.

De Reisduif vraagt de vluchten van Fontenay aan. Hopelijk kunnen we u deze vluchten in 2020 terug aanbieden.

De Ware Vrienden uit Wingene en De Zwaluw uit Ruiselede hebben een afspraak met de maatschappijen uit Avelgem, Waregem en Rekkem om een overkoepelende uitslag te maken op alle Internationale Vluchten in 2020.

We hopen dat wat het sportieve betreft op alle niveaus van bestuur binnen de KBDB het gezond verstand prevaleert en de liefhebberij op de eerste plaats komt te staan. Zo kunnen we nog lang plezier beleven aan onze geliefde sport.

Dan nog enkele praktische zaken:

De ringen 2020 zullen kunnen worden afgehaald op vrijdag 27 december tussen 11 en 12 uur. Indien er nog hoklijsten moeten worden ingediend, dan kan dit tot en met woensdag 27 november. Deze zullen op donderdag 28 november naar Kortemark gebracht worden. Indien u later uw hoklijst aanbiedt, zal het dubbele aangerekend worden. Einde citaat.

De vele laureaten werden in de spreekwoordelijke bloemen gezet met daarbijhorende geldprijzen, trofeeën , naturaprijzen en bloemen.

** Voor de Ruiseleedse maatschappijen “de Reisduif” en de “Zwaluw” waren het de snelheidsspelende liefhebbers die het eerst aan de beurt kwamen .

Eric Van De Kerkhove uit Aalter speelde  zich als tot “ KEIZER VAN DE MAATSCHAPPIJ” .

Deze snelheidskampioen klasseerde zich o.a. tot 1e kampioen op de snelheid oude, tot 1e kampioen op de snelheid jaarlingen, tot 1e kampioen op de snelheid jongen, won de competitie v/h beste hok der aanpalende gemeenten en werd 2e kampioen in de competitie “Trofee v/d gemeente” . Eric was daarenboven 10 maal “Koning” van de maatschappij sinds 1999 . In de competitie “Trofee v/d gemeente” was het Marc Engels die de titel van 1e kampioen wegkaapte, de competitie voor het beste hok van Ruiselede werd gewonnen door José Hoste . Een bijhorend kampioenschap “Huis Maria Fond jongen” werd gewonnen door Willy Ledeganck ( Aalter).

** Hierna was het de beurt aan de laureaten v/h samenspel Ruiselede-Wingene : van de grote halve fond tot en met de zware fond .

Marc Engels : 1e algemeen kampioen grote halve fond

Marc Engels uit Aalter werd 1e kampioen op de grote halve fond oude ( 6 geldprijzen, waardebon) en tevens 1e algemeen kampioen grote halve fond ( 6 geldprijzen, waardebon)

Willy Ledeganck uit Aalter speelde zich tot 1e kampioen op de grote halve fond jaarse  ( 6 geldprijzen,trofee) alsook tot 1e kampioen op de grote halve fond jongen ( 6 geldprijzen,trofee)

Norbert & Stefaan Ally uit Aarsele: 1e algemeen kampioen fond.

Norbert & Stefaan Ally kroonden zich op de fond zowel bij de oude als bij de jaarlingen tot 1e kampioen en het liet daarbij dus geen twijfel dat zij ook als 1e algemeen kampioen werden afgevlagd na een voor hen prachtig seizoen. In iedere kategorie waren er 6 geldprijzen + trofee geschonken door dhr & mevr Schreel, ook de 2e t.e.m. de 6e kampioen kregen van dhr & mevr Schreel een naturaprijs en dit evenzo in het algemeen kampioenschap fond .

Leon Messiaen uit Grammene : 1e kampioen op de zware fond.

De bekende zware fondkampioen uit Grammene werd 1e kampioen in zijn geliefkoosde discipline, namelijk de marathonvluchten, hij ontving o.a. de trofee geschonken door dhr & mevr Schreel. Hier ook 6 geldprijzen en van de 2e t.e.m. de 6e laureaat een naturaprijs geschonken door dhr & mevr Schreel.

Norbert & Stefaan Ally uit Aarsele werden overkoepelend kampioen op de nationale en internationale vluchten .

Norbert & Stefaan wonnen dit kampioenschap met 3 punten voorsprong op Koen Meerschaert uit Moerkerke .

Na de hulde aan de kampioenen in de verschilllende disciplines werden vervolgens de 56 ereprijswinnaars op vluchten met hetzij oude/jaarlingen/jongen ( op de  interprovinciale , nationale of internationale dubbelingen ) van het samenspel Ruiselede-Wingene gehuldigd .

Dank aan Daniël Claerhout en zijn dame

Daniël en zijn dame Angèle werden door het bestuur van “de Reisduif” en de provinciale voorzitter in de bloemen gezet wegens de tot op heden 66 jaren lange medewerking in de vereniging. Sinds 1953 begon Daniël – nu 87 jaar – zijn medewerking in de maatschappij en was o.a. inkorver en uitslagmaker, hetgeen hij deed samen met zijn echtgenote Angèle . Daniël blijft nog steeds als secretaris van de vereniging actief. Proficiat .

De vele gelauwerden kwamen aan bod bij een vlotte en goed georganiseerde prijsuitreiking , zodat er nog voldoende ruimte was om gezellig te genieten van het dessertenbuffet en de koffie . Op het einde volgde er nog een gratis tombola , waarbij o.a. alle dames prijs hadden.

Op de snelheid werd voor € 1590 aan geldprijzen + trofees uitgedeeld door de beide Ruiseleedse maatschappijen . In het samenspel Ruiselede-Wingene werd € 4950 uitgedeeld aan geldprijzen en trofeeën, neem er dan nog de kostprijs van de bloemen bij en je komt al aan een aardig bedrag .

Een dikke proficiat aan de bestuursleden van “de Reisduif” en de “Zwaluw “ uit Ruiselede en “de Ware Vrienden” uit Wingene met hun bijzonder goed geslaagde kampioenenviering , het getuigde andermaal over een goeie samenwerking onder deze verenigingen.

 J. Mestdagh