Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
West-Vlaanderen (6/11/2019)

West-Vlaanderen beleefde opnieuw een schitterende provinciale dag .

Op zondag 4 november had in de prachtige zalen van het Domein “de Vossenberg” te Hooglede de provinciale dag plaats van de P.E. West-Vlaanderen. In het voormiddagprogramma dat startte om 10 uur werden achtereenvolgens de kampioenen van de Jeugd gehuldigd, werden de ereprijzen van de Guldensporenvlucht aan de vele winnaars overhandigd en werden 41 zonale winnaars bedacht met een medaille van de KBDB nationaal . Stipt om 12u30 konden de plusminus 300 ingeschrevenen voor het feestbanket hun plaats in de grote zaal van “de Vossenberg” innemen. Onder de aanwezigen ondermeer nationaal voorzitter de heer Pascal Bodingien, nationaal penningmeester de heer Gert Jan Vanraemdonck, nationaal ondervoorzitter de heer Wim Logie en provinciaal voorzitter van Antwerpen de heer Fons Bruurs .

Bij aanvang van de feestzitting was het openingswoord voor de provinciale voorzitter v/d P.E. W-Vl, de heer Dany Vandenberghe . Uit zijn met veel aandacht gevolgde toespraak, citeren we hierbij enkele fragmenten :

“In de eerste plaats zijn we hier vandaag bijeen om al onze kampioenen te vieren en van onze kant wil ik nu reeds iedereen die hier vandaag zal gehuldigd worden van harte feliciteren .  Spijtig dat wij vandaag zoals gebruikelijk de kampioenen van de provinciale kleine halve fondvluchten niet kunnen huldigen . Die liefhebbers verdienden nochtans om ook hier van alle aandacht te genieten. Vanwege het provinciaal comité toch een dikke proficiat aan al deze laureaten . We hebben dit jaar in onze provincie 13 nationale winnaars en meerdere liefhebbers die zich in de nationale kampioenschappen wisten te klasseren. Kort voor de middag konden we ook 41 zonale winnaars huldigen. Eveneens felicitaties aan alle laureaten v/d Westvlaamse Jeugdbeweging, een hartelijk dank aan de bestuursleden van deze groepering voor hun inzet en inspanningen. De veranderingen die we dit seizoen doorvoerden blijken een succes te zijn. Het zaterdagspel wordt door een overgrote meerderheid heel goed onthaald in die mate zelfs dat er andere provincies zijn die ons daarin volgen. Wat de kleine halve fond betreft moeten we ook durven toegeven dat de duiven in een betere conditie thuiskomen door de twee nachten korf dat we invoerden . Ook voor onze lokalen bleken die maatregelen een zegen, de donderdag en vrijdag inkorven, alle vluchten op zaterdag en een vrije dag op zondag zijn prima . De personen die de liefhebbers en lokalen vertegenwoordigden drongen daarom terecht aan om die zaken onveranderd te laten voor het komende seizoen . Ook vanaf dit jaar moesten we het doen zonder de zitdag van de provinciale secretaris te Kortemark. Vele liefhebbers maken daar graag gebruik van om ringen bij te halen en andere administratieve zaken i.v.m. de KBDB op te lossen . Gelukkig hebben de mandatarissen een groot deel v/h werk op zich genomen o.a. i.v.m. mutaties, daarbij eveneens dank aan de uitbaters van het lokaal te Kortemark, waar men steeds terecht kan voor het verkrijgen van ringen, voor het keuren van masters, enz…. De ingeslagen weg moet dus nog wat bijgeschaafd worden, maar inhoudelijk gaan we zoals beloofd geen drastische wijzigingen meer doorvoeren. Ik wil hier ook uitdrukkelijk de mensen die in de lokalen werken nog eens extra bedanken voor hun inzet. Vergeet niet dat we volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers. Wekelijks present zijn om de liefhebbers te helpen is een grote opgave . Die mensen worden opgezadeld met heel veel verantwoordelijkheid, allerhande reglementen, controles, enz…. Kritiek op de sociale media mag, maar de manier waarop is soms heel kwetsend ,waardoor sommige medewerkers zich afvragen: waaraan zijn we in godsnaam begonnen ! “

“Beste vrienden, laat het ons allemaal positief bekijken en er het beste van maken. Het draait tenslotte om een hobby en laat ons daar vooral in alle vriendschap en respect voor elkaar van genieten “ . Einde citaat !

De provinciale voorzitter kreeg dan ook een bijzonder warm applaus voor zijn openingswoord van deze feestzitting .

Nadien nam nationaal voorzitter Pascal Bodengien even het woord en prees het provinciaal comité voor de mooie ontvangst van hun leden en de prachtige accommodatie waarin de provinciale kampioenen worden gehuldigd . In zijn korte toespraak had hij het o.a. over het feit dat de KBDB wil streven naar een correcte duivensport met controles en goeie navolging inzake doping, vervoer,lossingen, fraude, enz….. .

In de loop van de namiddag en exact op de juiste timing werden alle provinciale geklasseerden naar het podium uitgenodigd om hun ereprijs in ontvangst te nemen. In bepaalde kategorieën waren er 20 laureaten, in andere 15, in andere 10 . Heel veel geklasseerden waren tegenwoordig op het banket om hun verdiende trofee te verkrijgen, zij mochten genieten van telkenmale een mooie hulde . Tijdens de afroeping van alle winnaars liep er gelijktijdig een power-point voorstelling op een groot scherm. Tussenin werd eveneens hulde gebracht aan de nationale winnaars uit de provincie , aan de provinciale kampioenen van de jeugd en aan de drie liefhebbers die zich op nationaal vlak als eerste nationaal kampioen wisten te klasseren in één of andere kategorie .

Bij het nu volgend overzicht houden we het bij de top-3 v/d asduifwinnaars in elke kategorie:

Snelheid oude & jaarse : 1e Guido Bekaert – Moerkerke ( plus onmiddellijk daarop een E.V.), 2e Joël Gesquiere – Poperinge , 3e Roger Martens – Ruiselede .

Snelheid jongen : 1e Delbaere-Sampers – Menen , 2e Stefaan Vanthorre – Torhout en 3e Willy Sander – Aarsele

Kleine halve fond oude & jaarse : 1e Roose-Pyra – Bekegem ( onmiddellijk daarna een E.V.)- 2e Verheye Rino – Aalbeke, 3e Robbe & Franky Coone – Ledegem

Kleine Halve fond jongen : 1e Rik Cools – Ruiselede , 2e Chris Debacker-Beveren-Leie, 3e Georges Soenens – Beveren-Leie.

Grote halve fond oude : 1e Willy Sander – Aarsele, 2e Marc & Geert Pollin – Snellegem, 3e Steven Bourdeaud’hui & Louis Bracke – Waregem

Grote halve fond jaarlingen: 1e Ferdinand & Karel Denduyver – Ichtegem, 2e Marc & Geert Pollin-Snellegem, 3e Gino Clicque- Wevelgem

Fond oude : 1e Maes Anthony – Waregem, 2e Debaene Hubert – Beernem, 3e Cyriel & Remi Fourneau – Moen

Fond jaarlingen : 1e Kurt & Raf Platteeuw – Rumbeke , 2e Gino Clicque – Wevelgem ( dan volgde een E.V. voor K & R Platteeuw), 3e Mylle Roger – Bellegem

Fond jongen : 1e Norbert Ally – Aarsele, 2e Maes Anthony – Waregem – 3e Jacques Hellebuyck – Aarsele.

Zware fond oude : 1e Hendrik Mortier- Brugge, 2e Vanoverschelde-Colaert – Zarren ( onmiddellijk daarop een E.V.), 3e M & G Pollin-Snellegem .

All-round oude & jaarlingen : 1e Verheye Rino- Aalbeke , 2e Norbert Ally – Aarsele , 3e Liliane Demely – Moorsele

All-round jongen : 1e Chris Debacker – Beveren-Leie ( onmiddellijk daarop een E.V.), 2e Luc De Laere – Anzegem, 3e M & G Pollin – Snellegem.

( de geklasseerden vanaf de 4e plaats en volgende verschenen reeds eerder in de pers)

Provinciale geklasseerden in de top – 3 KBDB W-Vl bij de beginnelingen tot 35 jaar :

Jonge duiven : 1e Laïs Poublon – Zwevegem, 2e Guylian De Meulenaere – Lichtervelde, 3e Melvin Florissoone – Voormezele

Oude & jaarlingen: 1e Jarne De Muelenaere – Oekene, 2e Guylian De Meulenaere – Lichtervelde, 3e Kevin De Vos – Wervik

Stipt op tijd was de prijsuitreiking  van alle kategoriën beëindigd . Ook de verkoop van geschonken bons verliep vlot, zodat ook het optreden van Laura Lyn op de voorziene  17u30 kon starten.

Het provinciaal comité van West-Vlaanderen mag met terechte fierheid terugblikken op een bijzonder geslaagde provinciale dag , een prima organisatie, veel volk, goeie ambiance, veel applaus voor de winnaars , dit als geschoeid op een goeie en vlotte samenwerking onder de mandatarissen. Naast de vele laureaten verdienen dan ook de provinciale mandatarissen een dikke proficiat voor het geleverde werk .  Chapeau heren, jullie provinciale dag was een beauty  en dat werd door vele aanwezigen beaamd .

J.Mestdagh ( tekst) Foto’s ( Allfoto )