Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Christian Bouhy, Battice (21/11/2017)

Christian Bouhy uit Battice winnaar bij de Barcelona Masters met 1e & 2e afgegevene duif.

Binnen de kampioenschappen van de Barcelona Masters is er voor de ingeschrevenen een competitie met de 1e en 2e afgegevene duif. Op zichzelf nu éénmaal niet zo gemakkelijk om 1 + 2 te kunnen klokken op een vlucht uit Barcelona , in het bijzonder dan nog omdat de editie 2017 niet zo vlot verliep inzake aankomsten. Met de 27e nationaal ( 2e ingegevene) en de 64e nationaal ( 1e ingegevene) wist Christian Bouhy uit Battice, een deelgemeente van de stad Herve gelegen ten oosten van de stad Luik , de klus te klaren . Hiermee klasseert hij zich niet alleen als winnaar in de competitie met 1 + 2 bij de Barcelona Masters, maar wint hij bijvoorbeeld ook onder meer de 1e serie EA in de competitie van Cureghem Centre. Deze mooie prestatie werd bij Christian geleverd door “Le Cherain” BE12-7000031 en zijn zoon “Le 58”: BE14-1091658, een unieke prestatie dus van vader en zoon . “Le 58” werd geklokt om 17u15’47” en “Le Cherain” om 18u47’39” voor een basisafstand van 1065 km . De voorbereiding van deze beide Barcelonakleppers verliep als volgt :

23/4 Gedinne ( 94 km)

30/4 Bouillon ( 109 km)

06/05 Dizy le Gros ( 173 km)

13/5 Auxerre (356 km)

20/5 Chalons sur soane ( 433 km)

10/06 Valence ( 639 km) , de volgende wedstrijd werd dus Barcelona .

De basis van dit fondhok werd gevormd met duiven van bij J. Nibus, van bij D. Ballmann, van bij Fr. Franssen en van bij Nouwen-Paesen , in 2013 aangevuld met duiven van E. Streel en F. de Vreren plus in 2016 duiven van Depasse-Lardenoye . In 2017 omvatte het duivenbestand van Christian 16 oude weduwnaars (waaronder 5 laatjes van 2015) en 25 jaarlingen ( waaronder 13 célibataires), terwijl doorgaans 12 kweekkoppels zorgen voor de toekomst van de kolonie .

Le “Cherain”: BE12-7000031 komt uit de 05-7001921 ,die op zijn beurt een zoon is van de “812/03 “ welke in 2007 de Zilveren Vleugel won in de BBC met de 8e prijs nationaal en de 39e internationaal op Barcelona gekoppeld aan de “434/01” . De moeder van ”Le  Cherain” is de BE09-4321547 ( afkomstig van bij J.P. Van Kerkvoorde uit de 422/08 welke een zoon is van de 2e internat. Barcelona 2008 met de 445/08) . Le “Cherain” wint ondermeer 4 op 4 uit Barcelona met daartussen o.a. 64e / 7872 d nationaal in ’17, de 211e / 7629 d nationaal in  ’16, de 1178e/ 7791 d nationaal in ’15 en de 1898e/ 8764 d nationaal in ’14. Uit Valence in 2015 won hij de 741e/ 6542 d nationaal en in 2013 klasseerde hij zich als 42e op 1566 d uit Pithiviers, dit voor wat zijn voornaamste uitslagen betreft .

Le “58”: BE14-1091658 , komt dus uit “Le Cherain” gekoppeld aan de BE11-1002609 die o.a. 88e/1302 d won uit Bourges en deze duivin is van origine 50% D. Ballmann ( uit halfzus “Champ” ) x 50% J. Nibus (lijn “Perigueux en is ook uit de lijn van de 1e nat Pau ’88 van G & D Devooght)  .  Le “58” heeft als voornaamste resultaten op zijn palmares ondermeer een 151e nat. Brive 9049 duiven, een 836e nat. op 6272 d uit Limoges ’15, kwam in 2016 gekwetst thuis van de vlucht uit Montauban en bleef thuis, won vervolgens in 2017 de 3e / 112 d in de fondclub op Chalons sur soane alsook de 32e/ 563 d provinciaal  en de 247e/ 5699 d in Centre Est om dan vervolgens o.a. de 1e provinciaal te winnen uit Barcelona en de 27e nationaal tegen 7872 d .

wat info omtrent het systeem .

De duiven worden gekoppeld rond 6 december, waarbij de ouders één à twee jongen grootbrengen naargelang ze zijn uitgepikt . De scheiding gebeurt terug in januari waarbij ze niet meer worden herkoppeld vóór aanvang v/h seizoen . Vaccinatie tegen paramyxo en de pokken verloopt eind januari door Dr. Schroeder . Bij aanvang van de maand februari  is er een kuur van 7 dagen tegen tricho en dit wordt herhaald indien noodzakelijk in de loop v/h seizoen . In 2017 werden de jongen van de 1e ronde meegegeven tot op de nationale Bourges, deze van de 2e en 3e ronde gingen mee op vluchten tot 178 km en de nog latere jongen deden geen vluchten meer . De jaarlingen vlogen Limoges waarbij deze die zich klasseerden werden thuisgelaten, de anderen kregen een 2e kans op hetzij Narbonne of Tulle . Na de vlucht uit Valence kregen de weduwnaars een kuur van 5 dagen voor de ademhalingswegen. Vanaf de maand mei wordt 1 à 2 d per week Sedochol gegeven en bij thuiskomst Tollyamin forte .Inzake voeding worden 3 mengelingen gebruikt : Gerry plus, Champion plus en Energy plus met bij iedere maaltijd wat grit. Bij aanvang v/h seizoen is dit 2/3 Gerry plus en 1/3 Champion, vanaf 350 km is dit 50% Gerry plus en 50% Champion plus , om vanaf de 1e fondvlucht over te gaan naar 40% Gerry plus + 40% Champion plus + 20% Energy plus gedurende de laatste drie dagen vóór het inkorven .

< > .

Eén der mooiste herinneringen is de 4e nationaal Barcelona op 13218 d en de 9e internationaal op 25760 d op de Barcelona van 2001 . Andere resultaten buiten Barcelona zijn ondermeer :

In 2014 : 195e – 242 e nationaal op 2835 d en 500e – 629e internationaal 8360 d uit Narbonne voor jaarlingen

In 2015 : : 741e – 1067e / 6542 d nationaal uit Valence

                        548e – 836e / 6272 d nationaal uit Limoges jaarlingen

                        73e – 163e / 1512 d nationaal uit Montélimar jaarlingen

                        151e – 306e/ 9049 d uit Brive jaarlingen

                        196e / 4559 d nationaal uit Jarnac jaarlingen

In 2016 : 2e provinciaal Lorris op 393 d

                        2e -5e -23e -27e provinciaal op Chalons sur soane op 124 d

                        117e nationaal Limoges 13993 d

                        20e zone C uit Cahors 615 d

                        87e nationaal Montélimar 1538  jaarlingen

In 2017 : 83e Cahors zone C 733d en 647e nat. 5640 d

            52e – 72e – 112e zone C 626 d uit Jarnac

            795e nat. Limoges jaarse op 10554 d

            767e nat. Perpignan 4620 d

Tot zover een blik op de kolonie van Christian Bouhy uit het Luikse Battice die met fierheid mag terugblikken op een schitterende prestatie op Barcelona anno 2017 met 2 + 1 e ingegevene op respectievelijk de 27e en 64e plaats nationaal. “Il faut le faire ! “ . Onze felicitaties.

J. Mestdagh