Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Dirk Christiaens-De Smedt, Roosdaal (20/12/2016)

Dirk Christiaens – De Smedt uit Roosdaal ( Pamel) winnaars bij de Barcelona Masters .

Een onderdeel der kampioenschappen bij de Barcelona Masters is het kampioenschap met 1e ingegevene . Hierbij klasseerden Dirk en zijn vrouwtje Kristel zich in 2016 als absolute winnaars met hun “Zilveren Barcelona” 12-2197478 , een duivin die als 1e ingegevene de korf inging en het vertrouwen dat hun baasjes in haar stelden tenvolle tot een goede einde bracht . Zij klasseerde zich op de 4e plaats nationaal tegen 7629 duiven en als  10e internationaal op 17729 d. , bij de duivinnen internationaal scoorde zij als 4e op 5523 duiven . Door deze schitterende dichte ereplaats zorgde zij ervoor dat Dirk de eerste plaats wegkaapte in de competitie van de Barcelona Masters, een organisatie waaraan heel wat gerenommeerde Barcelonahokken deelnemen. Daarnaast werd ze in andere bekende competities uitgeroepen als Zilveren Vleugel van de BBC en als winnaar in de Euro Diamond Pigeon Ranking .

In de voorbije seizoenen had deze topduivin al bewijzen van fondklasse ten tonele gebracht en klasseerde zich voor wat de marathonafstanden betreft in 2014 op St Vincent en Perpignan. In 2015 rondde zij o.a. Valence , Barcelona en Perpignan succesvol af . In 2016 verliep haar voorbereiding als volgt :

30/4 Noyon ( 160 km)

8/5 Noyon

14/5 Souppes – sur-Loing ( 330 km)

21/5 Souppes-sur-Loing

4/6 Valence ( 659 km)

2/7 Barcelona ( 1058 km) met als resultaat hierboven vermeld .

Bij Dirk wordt het systeem van de bekende Nederlandse fondspeler Arjan Beens gevolgd. De duivers & duivinnen  worden op nest gespeeld met als voorkeursneststand bij inkorving - zowel voor beide geslachten – een 10 à 14 dagen broeden . Een paar weken vóór de inkorving van Barcelona wilde de “Zilveren Barcelona” in tegenstelling tot haar hokgenoten maar niet tot leggen komen , pech voor Dirk want deze duivin was wel de eerste inzet. Toen heeft hij moeten ingrijpen en gelukkig liep het goed af…… Op 19 / 7 werd haar een ei ondergestoken , zij nam het aan en begon onmiddellijk te broeden en toonde heel wat motivatie voor haar nieuw nestje. Bij inkorving broedde zij bijgevolg pas een 6 à 7-tal dagen .

In ’t algemeen hanteert Dirk volgend systeem :

’s Winters verblijven duivers en duivinnen op aparte hokken en worden maar één maal per dag gevoederd .

De eerste koppeling gebeurt zo rond 20 april en op het programma van de oudere vliegduiven (duivers/duivinnen) staan 2 internationale vluchten of 3 nationale vluchten met vooral Barcelona en/of Perpignan als hoofddoel.

De vliegduiven worden vanaf eind maart tot begin mei 24 uur op 24 verduisterd en moeten hun eten bij manier van spreken in het donker zoeken ( er is echter voldoende lichtinval om eten en drinken te vinden), dit systeem wordt toegepast om de rui en de te vroege topconditie te onderdrukken . Enkel bij de training worden in die periode de hokken verlicht. Vanaf de langste dag ( 21 juni) wordt er bijgelicht tot 22 u 30 .

In het vliegseizoen komt er stro op de hokken, waarbij sommige koppels , die door het feit dat de deuren in de verschillende afdelingen openstaan, zich over de ganse lengte van het ruime hok kunnen verplaatsen en er zelfs een nest bouwen op de bodem van het hok .

De jaarduiven zitten tussen de oudere hokgenoten en volgen hetzelfde systeem . De oudste jaarlingen vliegen Narbonne en de jongste ofwel Limoges ofwel Libourne .

’s Winters krijgen de vliegduiven vanaf nieuwjaarenkel gerst naar rato van 15 gram/ duif en dit gedurende een drietal weken, om dan geleidelijk op te bouwen naar de 1e koppeling .

In het najaar worden de duiven nog ingeënt tegen paratyfus.

Bij thuiskomst krijgen de duiven er thee ( 50 % uitde handel + 50% zelf bereid ) terwijl af en toe look/ajuin in de drinkpot aanwezig is .

Bij thuiskomst van één of andere belangrijke voorbereidingsvlucht , zoals bvb Valence ( afgezien van het programma) mogen de duiven nog een paar dagen doorbroeden waarna het nest wordt afgebroken en er een timing is naar een volgende vlucht toe .

Tot zover in grote lijnen het reilen en zeilen op de hokken van Dirk en Kristel waar zware fond al enkele jaren het hoofddoel vormt in de duivensport . Een hoofddoel dat in korte tijd met veel bravoure is bereikt en waardoor deze sympathieke mensen  reeds een mooie plaats aan de nationale fondtop hebben verworven , het verdient een dikke proficiat .

J. Mestdagh