Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Internationaal Fond Kampioenschap (8/12/2013)

Marc & Franky Van De Walle uit Zwalm: 1e Algemeen Kampioen in de Internationale Fond Vereniging.

“Salons Ambassade”  te Waregem, vrijdag 6 december.

De Internationale Fond Vereniging (I.F.V.)  was aan haar 30e viering toe. Een  230 aanwezigen schoven aan voor het fijne feestbanket dat ter gelegenheid van de jaarlijkse kampioenenhulde wordt aangeboden. De geruchten dat de IFV zou ophouden te bestaan deden al een tijdje de ronde. Na de toespraak van Voorzitter Peter Allemeesch werden de vraagtekens  hieromtrent een stukje duidelijker. Tussen de diverse gangen in van het feestbanket werden de kampioenen gehuldigd alsook de winnaars van de ereprijzen op de vele (inter)nationale wedstrijden. Hieronder volgt nu de toespraak van Voorzitter Peter Allemeesch vóór aanvang van het feestbanket .

“Geachte Genodigden,

Geachte heer Voorzitter en mandatarissen van de KBDB West-Vlaanderen,

Beste leden van de Internationale Fondvereniging,

Bij deze heet ik jullie van harte welkom op onze 30ste viering van het I.F.V. Nu sta ik hier voor de 7e maal als jullie Voorzitter, dit zou niet gekund hebben zonder de hulp van de andere bestuursleden , zijnde Lucien en Dirk . Samen met onze echtgenotes zijn wij al jarenlang de drijvende kracht v/d I.F.V. Voor vroegere bestuursleden en mensen die ook maar iets te betekenen hadden voor de I.F.V. destijds en op vandaag heb ik een groot woord van oprechte dank. Onze sport heeft de laatste jaren een enorme evolutie  doorgemaakt inzake vluchten en reorganisatie. Deze avond hebben we andermaal een prijzentafel om “U” tegen te zeggen, zowel in contanten 4500 € als in natura 4500 €. Weinig organisaties mogen zeggen dat met de 100 € dat ze ontvangen , een feest van dergelijke omvang kunnen organiseren met een mooie prijzenpot en een fijn gastronomisch menu voor twee personen inbegrepen. Vandaar dank aan onze trouwe sponsors die ieder jaar paraat zijn om ons financieel te helpen. Ik wil toch nog even duidelijk maken dat gelijk welke club of organisatie niet verder kan zonder de steun van de liefhebbers, sponsors en  vrijwilligers . Dit alles gaat steeds meer eisen van ons allen in ons dagelijks doen en werken, wij worden met zijn allen een dagje ouder …. Vandaar dat we beslist hebben als bestuur om de IFV even stil te leggen. De reden is heel eenvoudig…. Onze secretaris Lucien wordt een dagje ouder, Dirk en mijzelf zijn teveel bezig met andere zaken in onze dagelijkse werking van andere  organisaties die ook met de duivensport te maken hebben. We hebben aldus een keuze moeten maken. Ik wil iedereen danken voor het jarenlang lidmaatschap en hopen  U binnen een  paar jaar opnieuw te mogen begroeten met een nieuwe formule van de I.F.V .

Dank aan jullie allen en smakelijk. “

Tot zover de inleiding van Voorzitter Peter Allemeesch .

*** Algemeen Kampioen : M & F Van De Walle uit Zwalm

De gebroeders Van De Walle mogen op een schitterend seizoen terugblikken. In de I.F.V. zijn ze aldus als  1e Algemeen Kampioen afgevlagd met een totaal van 36 prijzen in de diverse disciplines. In andere grote kampioenschappen staan Marc en Franky eveneens bij de beteren . Hiermee brengen zij dus andermaal de algemene bevestiging van de schitterende campagne welke zij de laatste jaren op fondgebied wisten te creëren.

De top-3 in de diverse kampioenschappen :

Internationaal :

 1. Leon Messiaen
 2. Van Looy – Vannieuwenhuyze
 3. Freddy D’Hondt

Nationaal oude duiven:

 1. Patrick Houfflijn & Zn
 2. Chris Hebberecht
 3. N & F Norman

Nationaal jaarlingen:

 1. J & F Vandenheede
 2. M & F Van De Walle
 3. Team Fr . De Jaeger

Nationaal jongen :

 1. Raoul Verstraete
 2. Provost- Spiers
 3. Vanwildemeersch-Vyncke

Asduiven :

Internationaal
: Luc Vancoppenolle ( 09-4902839)
Nationaal oude : J & F Vandenheede ( 11-4244017)   
Nationaal jaarlingen : J & F Vandenheede ( 12-4186157)
Nationaal zware fond jaarlingen :( L. Debusschere ( 12-3141847)
Nationaal jongen : J & F Vandenheede: ( 13-4050120)

Het geheel van de  vele kampioenen en  ereprijswinnaars die de revue passeerden  verliep op een bijzonder vlotte manier, zodat er voor de rest van de avond nog tijd was om wat te keuvelen en een dansje te wagen. Aan Peter ( Voorzitter) e zijn vrouwtje Ria , Lucien (Secretaris) en Dirk (Ondervoorzitter en verontschuldigd wegens verblijf in Thailand) onze felicitaties met de prima organisatie van het feest en voor de vele jaren dat jullie de I.F.V. in stand hielden.

J. Mestdagh