Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Nieuws
TitelDatum
kampioenschappen 24/09/2019
Barcelona Masters 23/09/2019
Belgische Verstandhouding 3/09/2019
Persmededeling 15/08/2019
Instructies JARNAC 2/08/2019
Aantal duiven Bourges 2/08/2019
Aantal duiven Perpignan 31/07/2019
Barcelona Master 2019 28/07/2019
Nieuwe persmededeling 26/07/2019
Belangrijk bericht 23/07/2019
12345678910...
Nieuwe persmededeling (26/07/2019)

 

P E R S M E D E D E L I N G 26/07/2019

 

 

Gelieve te noteren dat, rekening houdend met het feit dat de temperaturen deze avond (26/07/2019) fel zullen dalen en voor morgen eveneens geen extreem hoge temperaturen meer worden voorspeld, het aantal duiven in de manden met slechts 10% ( i.p.v. 20%) dienen verminderd te worden.

 

De andere maatregelen, vermeld in de mededeling van 25/07/2019, blijven uiteraard van toepassing.

 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 26/07/2019

 

Veuillez noter que, compte tenu du fait que les températures chuteront fortement ce soir (26/07/2019) et que des températures extrêmement élevées ne sont plus prévues pour demain, le nombre de pigeons dans les paniers doit seulement être diminué de 10% (au lieu de 20%).

 

Les autres mesures, reprises dans le communiqué du 25/07/2019, restent d’application.

 

 

 

P E R S M E D E D E L I N G 25/07/2019

 

 

Hierbij nog enkele bijkomende maatregelen i.v.m. de inkorvingen op vrijdag 26/07/2019 en zaterdag 27/07/2019:

 

A/ inkorvingen op vrijdag 26/07/2019

 

Voor de verenigingen:

vermindering van het aantal duiven per mand met 20%

drenken van de duiven vanaf de inkorving. De drinkbakjes dienen aangehecht te blijven tot ophaling van de duiven door de vervoerder

 

Voor de vervoerders/vergezellers

vermindering van de stapelhoogte met 1 laag, zowel voor wat betreft de ophalingen als het vervoer naar de lossingsplaatsen

strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer”

 

B/ inkorvingen op zaterdag 27/07/2019

 

Voor de verenigingen:

vermindering van het aantal duiven per mand met 10%

drenken van de duiven vanaf de inkorving. De drinkbakjes dienen aangehecht te blijven tot ophaling van de duiven door de vervoerder

 

Voor de vervoerders/vergezellers

vermindering van de stapelhoogte met 1 laag, zowel voor wat betreft de ophalingen als het vervoer naar de lossingsplaatsen

strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer” en een bijkomende tussenstop tijdens het vervoer teneinde de duiven te voorzien van extra drinkwater

 

Voor de inkorvingen van zondag 28/07/2019 worden geen bijkomende maatregelen genomen.

 

De inkorvingsuren dienen kenbaar te worden gemaakt in functie van de ophaaluren die worden medegedeeld door de desbetreffende vervoerder.

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 25/07/2019

 

Veuillez trouver, ci-après, les mesures supplémentaires concernant les enlogements de vendredi 26/07/2019 et samedi 27/07/2019 :

 

A/ enlogement le vendredi 26/07/2019

 

Pour les sociétés :

diminution du nombre de pigeons par panier de 20% ;

abreuvage des pigeons à partir de l’enlogement. Les abreuvoirs doivent rester attachés jusqu’au moment de l’enlèvement des pigeons par le transporteur.

 

Pour les transporteurs/convoyeurs:

diminution  de la hauteur maximale autorisée d’une rangée de paniers, tant pour les ramassages que pour le transport vers les lieux de lâcher

respect strict des normes en ce qui concerne l’abreuvage comme repris dans les critères « route »

 

B/ enlogements le samedi 27/07/2019

 

Pour les sociétés :

diminution du nombre de pigeons par panier de 10% ;

abreuvage des pigeons à partir de l’enlogement. Les abreuvoirs doivent rester attachés jusqu’au moment de l’enlèvement des pigeons par le transporteur.

 

Pour les transporteurs/convoyeurs:

diminution  de la hauteur maximale autorisée d’une rangée de paniers, tant pour les ramassages que pour le transport vers les lieux de lâcher

respect strict des normes en ce qui concerne l’abreuvage comme repris dans les critères « route » et un arrêt supplémentaire durant le transport afin de fournir de l’eau supplémentaire aux pigeons.

 

Pour les enlogements de dimanche 28/07/2019, aucune mesure supplémentaire est prise.

 

Les heures d’enlogement doivent être communiquées en fonction des heures d’enlèvement reçues du transporteur concerné.

 

 

Maggy.