Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Nieuws
TitelDatum
Affiche IWVL 2019 16/04/2019
xx 9/02/2019
Kampioenenhulde IWVL. 1/02/2019
Grand Slam of Belgium 22/01/2019
Nieuwjaarswensen 29/12/2018
Belgische Verstandhouding 21/11/2018
Provinciale dag West-Vlaanderen 7/11/2018
Kampioenschappen 9/10/2018
Euro Diamond 8/10/2018
Belgische Verstandhouding 4/10/2018
12345678910...
Vereecke Roger (27/04/2013)

 

100 jaar Vereecke duivensport !  “Het is mooi geweest ! “

Het seizoen 2013 wordt het allerlaatste in de bijzonder “overwinningrijke” ” en succesvolle duivensportloopbaan van  wijlen  Jerome ( vader) en Roger Vereecke uit het West-Vlaamse St Lodewijk- Deerlijk. De regio verwierf destijds vooral bekendheid in de bloeiperiode van  Vlaanderens textielindustrie waarbij de ene textielfabriek na de andere er  uit de grond rees,  maar het zullen wellicht de Vereeckes  geweest zijn die een groot aandeel mogen opeisen  in de bekendheid van de gemeente Deerlijk op de wereldkaart .  Het  3 ha groot domein waarop ondermeer de hokken in de Otegemsesteenweg nr  1 zijn gevestigd , was bij manier van spreken gedurende vele jaren een “bedevaartplaats” voor duizenden  duivenliefhebbers van over de ganse wereld. Getuige hiervan zijn de twee grote boeken welke Roger ons wist te tonen  waarin meer dan 3000 handtekeningen van bezoekers  uit  48 verschillende landen die deze wereldvermaarde kolonie sinds 1979 aandeden…….. het is een bijzonder mooie herinnering aan die vele nationaliteiten  die er over de vloer kwamen.  Met het seizoen 2013 wordt wellicht een tot op heden uniek stuk duivensport-geschiedenis afgesloten   .  Het einde van een levenswerk “geschreven” door  vader Jerome en zoon Roger  Vereecke dat leidde tot internationale roem :  in de gespecialiseerde pers verscheen ondermeer een artikel met als titel “ Vereecke uit St - Louis  (St Lodewijk) werd een wereldnaam”  ! Het werd een eeuw  duivensportgeschiedenis die begon in  1914 toen vader Jerome voor het eerst met duiven speelde , een  hobby die later door  Roger  met veel glans en bravoure werd voortgezet . We mogen het bekijken als een geheel dat  finaal uitgroeide tot  een glansperiode getooid met heel veel regionale en provinciale zeges, met meerdere nationale overwinningen, met onderscheidingen als meervoudig   1e Algemeen Kampioen in de Belgische Verstandhouding, als  meervoudig   1e Algemeen Kampioen in de West-Vlaamse en Interprovinciale Vereniging, en nog zoveel meer …….. .  De  periode van  100 jaar Vereecke duivensport  kunnen we indelen in 35 jaar activiteit voor vader Jerome en de resterende 65 jaren toebedelen aan  Roger. Grootvader Vereecke  zag het levenslicht in 1861 en woonde reeds op het huidige adres.  Dat de familie Vereecke in St Lodewijk- Deerlijk een hoog aanzien heeft, vertaalt zich ondermeer  ook in het feit dat er een straat de naam “Vereeckelaan” draagt. Zo zie je maar hoe ook de duivensport een  bijdrage kan leveren  tot  cultureel erfgoed ! ……Wij waren er te gast bij de nu 92-jarige Roger en zijn dame en mochten er genieten  van  het  bijzonder mooi verhaal die de Vereeckes in  100 jaar duivensport wisten bijeen te “vliegen” .

“Mijn vader was een rappe zakenman” : getuigt Roger…”hij had een handel in meststoffen en kolen en bezat 2 cichorei-asten”….. Ik ben vergeleken met hem een veel minder zakenman, ik was in de oorlogsjaren een goeie student  en was eigenlijk voor een stuk meer verliefd op die duiven. Toen heb ik er  echter zelfs nooit aan gedacht om een verdere loopbaan in de duivensport te kunnen uitbouwen.  Enfin ik heb het geluk gehad om goed te spelen, heb nagenoeg alles meegemaakt in de duivensport wat ik kon meemaken, zowel sportief  dank zij  schitterende resultaten maar  ook  zakelijk vooral dan  in functie van de verzending der duiven waarbij ik ondermeer 15 maal meegegaan ben om de lossing op de nationale  Brive te organiseren, dit was de tijd van Norbert Norman, Michel Steverlynck en Graaf de Villegas. Ik ben  trouwens  ook  50 jaar verantwoordelijk geweest voor de lossingen van de vluchten verder dan Parijs voor  wat de provincie West-Vlaanderen betreft , dat was van 1962 tot 2011. In dat laatste jaar onderging ik een zware operatie  en er kwam van duivenspel in dat seizoen nog maar bitter weinig in huis  . Tot 2010 heb ik jaren aan één stuk  500 treden per dag gedaan om mijn duiven te verzorgen, want hier zijn er geen tuinhokken. Een groot deel  der hokken  staat sinds mijn operatie leeg. Voor  wat 2013 betreft zullen er ook geen jonge duiven meer uitvliegen . Na het seizoen is er een definitieve stop en gaan we hier verhuizen naar  een appartement . En…….ook al zeg ik het zelf : Het is mooi geweest ! “.

 • Onweerstaanbaar op vitesse en halve fond tussen 1920 en 1960 .

Zoals reeds vermeld begon de Vereecke- successtory in 1914, maar door het uitbreken van W.O. I werd het spel noodgedwongen gestopt . Na  vier jaar kommer en kwel door “den oorlog”  werden de activiteiten hervat en kende de kolonie ondermeer een boost met de aankoop van  3 topduiven  bij de Gebrs Delombaerde uit Waregem. Met afstammelingen ervan werd Jerome Vereecke  in de 30-jaren één der  meest gevreesde  vitessespelers  van de regio. Het land werd een tijd later andermaal getroffen door een wereldoorlog, waarbij  de duiven door toedoen van Jerome  in een speciale volière  in open lucht de periode ’40 –’44  konden overbruggen. Inmiddels had  zoon Roger ook al zijn oog laten vallen op de duiven met als gevolg dat er een handvol seizoenen later ….. in ’49 was het ….. verder gespeeld  werd op naam van Roger. Er was inmiddels  overgeschakeld naar de  halve fond  en ook dit resulteerde in het feit dat de Vereecke-kolonie in de 50-er  jaren  tot de beste halve fondhokken van de provincie West-Vlaanderen behoorde . Het was de periode van de inbreng van duiven afkomstig van bij Emile Dupont uit Herseaux, nl . de “Schuwen” ( won in 5 jaar zo maar liefst 39 prijzen waarvan 12 x 1e met o.a. een 1e Dourdan 2038 d, een 1e Orléans 1007 d, een 1e Orléans 1120 d, …) en de “Atomique” ( deze won in 5 jaar 30 prijzen waartussen 6 x 1e ). Met  afstammelingen van deze soort in kruising met het eigen ras werden topuitslagen gescoord aan de lopende band op de bekende Dourdans, Blois en Orléansen uit die tijd.    De aankoop van de “Schuwen-Dupont ”  was dus de kers op de taart om met kinderen en kleinkinderen ervan op fenomenale wijze de halve fondvluchten in de provincie verder te domineren. Ter illustratie enkele cijfers :

In 1951 :

Clermont  796 d : 2-5-9-11-12-13-18-19-35-41-47-53…..

Clermont  585 d : 1-2-3-5-6-7-14-17-31-47-54

Clermont  602 d : 1-5-6-7-13-19-23-26-27-31-33……

Dourdan  525 d : 4-7-8-10-20-24…..

Dourdan  302 d : 1-2-4-5-6-7-8-10-11-13-15-27-28……

Orléans  375 d : 3-4-10-12-24-26-27-28

In 1952 :

Dourdan  750 d : 1-6-9-10-26……

Orléans  459 d :  1-2-48-50-57-58-63….

Brive nationaal  3463 d : 28-127 ( 2 mee)

Tours  1544 d : 6-19-20-31-42-63-81 (7 op 8)

Dourdan  162 d : 2-4-16-22-30-35-39

Orléans  208 d : 1-3-10-12-14-24-39

Orléans  338 d : 2-3-4-7-8-27

Blois 455 d : 3-4-5-7-9-10-11-12-15-32-68 ( 9 duiven in één minuut van 14 ingetekenden)

In  1953 :

 Tours 223 d : 1e -2e -3e

In 1955 :

Orléans  904 d : 24-26-28-32-33-36-39-40-41-43-44-49-56-…..( 11 duiven in 2 minuten)

Orléans  334 d : 2-7-14-15-19-20-22-36-40-41-50……

 Na een jarenlange dominantie op de halve fond werd besloten om de halve fondkolonie totaal te verkopen tijdens  de overgang  van 1960 -1961, aan een gemiddelde van 4000 BF per duif ( een groot bedrag voor die tijd !) werd een recordbedrag bekomen. Het was met deze ook de afronding  van de halve fondperiode ten huize Vereecke .

 • Vanaf 1962 begon de successtory op de fond , later gevolgd door deze op de grote fond .

Zoals het steeds in hun strategie paste gingen de Vereeckes op zoek naar de echte fondcracks om hun kolonie op te bouwen. Zij hadden deze regel toegepast toen ze vroeger asduiven voor de halve fond aankochten en gingen dus andermaal op dezelfde manier te werk. Enkel de “fine fleur”  uit de toenmalige fondwereld was goed genoeg.  Vier cracks verhuisden voor een pak geld naar de kweekhokken te Deerlijk:

 • De “Figaro Catrysse”: 54-3318342: 1e nationaal Bordeaux 2350 d in ‘60
 • De “90 Catrysse”: 57-3067390: 1e nationaal Angoulème 1231 d in ‘60
 • De “Rosten Tanghe”: 59-3000469:  1e Angoulème Beker des Konings op 1762 d plus de 4e nationaal Limoges  2465 d en  de  12 e nationaal Perigueux 2417 d , dit alles in ‘62
 • De “IJzeren Descamps-Van Hasten”: 57-3064724: een pure Stichelbautduif die in 1960 op 4 weken tijd volgende prestatie bijeen vloog : de  3e Bordeaux 2350 d, de 11e nat. Dax 807 d, de 1e nat. Libourne 1080 d, de 2e Angoulème 114 d. Hij was in dat jaar Nationale Asduif van België, terwijl nog enkele andere cijfers die hier volgen de grote klasse  van deze crack duidelijk illustreren, zo won hij ook nog de 6e Angoulème 1102 d, de 8e Angoulème 1762 d, de 4e Angoulème 1004 d, enz……..Werkelijk een superieure duif die zich later  als kweekduif zou ontpoppen tot een super-overerver en vader/ grootvader, enz…. geworden is van heel veel fondtoppers op eigen hok maar ook bij bvb.  Pol Bostyn, bij G & M Vanhee Wervik  en vele anderen.

In kruising met duiven  uit de lijn van het eigen oude ras o.a. de lijn van de  “Schuwen”  liggen  deze  4  fondcracks aan de basis van de sensationele groei van de Vereecke-kolonie. Vooral de Catrysse- en de Stichelbautduiven waren ingeteelde stammen en hierop hebben Roger en zijn vader Jerome de fondkolonie verder opgebouwd met maar één visie in hun achterhoofd:   “Jongen kweken…. geduld oefenen …. en de korf doet uiteindelijk de rest “ ! Wat de Vereeckes in de 60-er jaren op de planken brachten  was duivenspel van heel hoog niveau…… Enkele flitsen !  In 1966 :  1e Algemeen Kampioen West-Vlaamse en Interprovinciale Vereniging na  17 vluchten : 11 fondvluchten  met oude/jaarse en 6 vluchten met jongen. In  1968 : 3e nationaal Montauban, in  1969 : Koning zware fond ( Brive-C ahors- Montauban,Barcelona en Bordeaux), enz…… Topduiven van de kolonie uit de 60-er jaren waren o.a. “Het Witpenneke”, de “Schonen”, “de Witpen Ijzeren”, “de Ruffec”, het “Oud Bont”, het “Kleine Bont” ,enz….. Zij werden ouders, grootouders, enz… van een ganse reeks fondduiven die de glans en de glorie van de Vereecke-kolonie hoog hielden.

 

 • Een subliem seizoen 1970 !

 In 1970 veroverden zij voor de 1e maal in de geschiedenis van de Belgische duivensport in één en hetzelfde seizoen de toenmalige 3  grootste kampioenschappen van het land. Het waren de “Marathon”, de “ Entente Belge” en de “Westvlaamse en Interprovinciale Vereniging”, daarbij noteerden we  ook nog een ganse rij kampioenschappen waaronder  :

1e Algemeen Kampioen  van de Belgische Verstandhouding ( E.B.)

1e in het Criterium der Azen v/d Belg. Verstandhouding ( E.B.)

1e in de Wisselbeker “Le Soir” ( Brive – Montauban – San Sebastian : 6 op 6 )

Winnaar van de “Oscar” in de Belg. Verstandhouding ( E.B.) 

1e  Algemeen Kampioen in de West-Vlaamse en Interprovinciale Vereniging met het toenmalige record aan prijzen .

1e Kampioen oude in de West-Vlaamse en Interprovinciale Vereniging

1e in de Marathon(Montauban – Barcelona – San Sebastian)

Dit telkens vóór fondtoppers uit deze tijd, zoals een  Crustin, Debou, Desmet-Matthys, M. Roossens, Bostyn, Vanhee, Huysentruyt, Vanbruaene, Vinois,Vandenbroucke, Norman, Vanlitsenborg, Lietaer, G. Imbrecht, E. Pochet , R. Cobut, Y. Deneufbourg, A. Monin,  enz….

Hun uitslag op Barcelona internationaal  van datzelfde  seizoen tegen  6851 d :  4 -20 -102 -232 -656 -862…… met onder  de eerste vijf aankomsten de 4 eerst getekenden spreekt boekdelen over de wijze waarop de Vereeckes uitpakten .

 • De “fondtrein “ was nu voorgoed vertrokken !

In de 70-er en de daaropvolgende jaren gingen de Vereecke-duiven op hun elan door …. Zij bleven zich in de kijker vliegen .  Getuige daarvan enkele voorbeelden  :

In 1978 : De 1e nationaal Tulle werd gewonnen door de “Felix” van F. Smits uit Melsele. Deze duif werd later aangekocht door Roger Vereecke.  Ook in dat jaar voor de zoveelste maal de titel van  1e kampioen in de “Royal Belgian Flying Club” op 6 vluchten : Pau – Montauban – Barcelona – Limoges  derby – St  Vincent en Perpignan. Tevens ook winnaar van het Internationaal Kampioenschap tussen fondspelers uit Noord-Frankrijk en België op de 4 internationale concoursen van toen : Pau/Barcelona/Narbonne/ Perpignan .

In 1979- 1980-1981 won Roger Vereecke drie jaar op rij  één voor die tijd meest selectieve Kampioenschappen in het Nationaal Fondcriterium van Blaugies, een competitie met de 4 eerst getekenden op Cahors – Montauban – Barcelona – Marseille en St Vincent.

In 1979 : Winner in the International Goodwill Race of NTV

In 1981 : Een zoveelste superseizoen met ondermeer een droomuitslag op Pau !  De cijfers  ! Nationaal tegen  803 d :  4 -7 – 35 -66 -108 : 5 prijzen van 5 ingetekende duiven, plus internationaal Pau : 2553 d:  17 -25 -92 -150 -255 , provinciaal 233 d : 2 – 4 – 17 -25 – 38 en over de ganse lijn dus een  5 op  5 . De twee eerste duiven, met name “ de Lange Pau”: 76-3255072 en de “Witoog”: 72-3255098 wonnen 2 weken later opnieuw twee kopprijzen op Lourdes . In datzelfde seizoen werd nog maar eens gestunt op St Vincent : 3 duiven vielen samen op de plank, het werden drie kopprijzen nationaal en te Kortrijk de 1e ,  2e en  4e prijs.  

In 1983 : Car-winner op Royan Internationaal ( 662 km)

In 1984 : Terug een ophefmakend resultaat op Pau internationaal 3922 d : 12-14-24-44-94-96-162-232-255-374-524-555-823 , dit maakt 13 van de 17 ingetekende duiven die geklasseerd waren.

Topduiven op het Vereecke-hok uit deze periode waren naast voornoemde “Lange Pau” en de “Witoog” ook nog de “Para”: 80-3160219 ( won in ’83 de 5e internationaal Perpignan 3589d, won in ’84 de 98e nationaal Brive 7345d, won in ’84 ook de 68e internat. Pau 3529 d, en nog zoveel meer….), het was ook de periode waarin de “President”: 78-3310431 zijn duivels ontbond met ondermeer volgende topprestaties op zijn actief : in ’82 de 17e nat. St Vincent 5307 d, in ’83 de 26e nat. Cahors 5222d en de 46e nat. St Vincent 5297 d, in ’84 de 8e nat. Cahors 5007d,  de 32e nat. Montauban 2864 d, de 2e nat. Vincent 3922d, enz…. dit zijn slechts enkele uitschieters van deze crack. Een andere klasbak uit die tijd was “de Gentleman”: 77-3020218 met op zijn erelijst ondermeer:  in ’81 de 32e nat. Limoges 7827 d, de 89e nat. Brive 3700d, in ’82 de 3e internat. Lourdes 3567 d, in ’83 de 76e nat. Cahors 5222 d, enz…enz…., nog zo’n topper was de “Parel”: 80-3160126, deze won in ’83 de 24e nat. Brive 12483d, de 49e nat. Montauban 3311 d, de 186e nat. Cahors 5222d, in ’84 de 110e nat. Brive 7345 d, de 154e nat. Lourdes 2549 d , enz….. Stuk voor stuk uitzonderlijke fondduiven die de internationale faam van die wondere Vereecke-kolonie tot het summum brachten.

In 1985 volgde de  1e Nationaal uit Pau met de “Jonge Felix” en de 11e nationaal Pau met de “Auto”. De “Jonge Felix” : B-80-3160054 is zoon van de “Felix” : B-76-4541531 die in 1978 de 1e nationaal Tulle won.  Uit  dat seizoen 1985  geven we ook nog eens de uitslag mee van Barcelona internationaal tegen   17060 d : 16e – 72e – 102e – 117e – 217e - 302e….plus in totaal 22 prijzen op 33 ingetekende duiven.

In 1990 : 1e nationaal Tulle met de “Kleine Felix”: B-88-3340032. Andermaal mocht men ten huize Roger Vereecke in dat jaar een unieke prestatie vieren. Met deze nationale overwinning werd het feit gevierd van  de “Three Generations National Winners”  : Vader is “de Felix” 76-4541531 ( 1e nationaal Tulle  1978 ) , zijn zoon de “Jonge Felix” : 80-3160054 ( 1e nationaal Pau 1985 ) en de kleinzoon “Kleine Felix” : 88-3340032 ( 1e nationaal Tulle 1990 ).

In de periode 1990 tot de eeuwwisseling bleven de Vereecke-duiven hoge toppen halen op de (inter)nationale wedstrijden. Eén der absolute blikvangers van de kolonie was de “Kleine Barcelona” : 94-3150083,die 3 jaar op rij de top haalde op Barcelona internationaal. Na 1996 -1997-1998 werd deze” marathon-star” uitgeroepen tot de beste Barcelonaduif van West-Europa. Op zijn palmares staan volgende unieke  cijfers:

1996: Barcelona internationaal  79e / 20129 d – nationaal  36e / 10068 d – provinciaal  6e / 1607 d en in de Fondclub  1e / 279 d met één uur vooruit

1997 : Barcelona internationaal  51e / 24908 d – nationaal  27e / 12731 d – provinciaal  11e / 1945 d – in de Fondclub  2e / 312 d

1998 : Barcelona internationaal  16e / 24139 d – nationaal  7e / 12678 d – provinciaal  1e / 2099 d en in de Fondclub  1e / 340 d

Een schitterend  Barcelonavlieger die later één der mede-basisduiven zou worden van de huidige kolonie .

In 2000 : Winnaar Azencriterium in de “Inter-Westvlaamse Vereniging”.

 • Ook na de eeuwwisseling bleef Roger Vereecke met bravoure aan de internationale top !

De fondsuccessen van de Vereecke-kolonie kenden ook in  de laatste decenia een vervolg …. Oordeel zelf !

In 2003 : Winner “Copa Espagnola” ( Barcelona – San Sebastian) met de “Bask”: B-00-3001049 ( 473e nationaal Barcelona 11806 d en 36e internat. San Sebastian 2891 d), als  2e waren de Gebrs Desbuquois uit Kapelle-op-den-Bos  en  als  3e wijlen Rob. Buysse uit Ertvelde.

In 2004 werd het een zoveelste briljant seizoen met als kers op de taart het winnen van ( voor de 3e maal ) de grootste titel binnen de Belgische Verstandhouding/ Entente Belge , namelijk deze van 1e Algemeen Kampioen

Hiernaast nog heel wat schitterende onderscheidingen uit dat seizoen 2004 , zoals :

                Winnaar Nationale Ploegkoers Gent ( met Et. Devos)

                Voor de 7e maal : Winnaar Royal Flying Club de Belgique

                1e Kampioen Grote Fond Kortrijkse Vereniging

                2e Kampioen Fond Belg. Verstandh. ( E.B.)

                2e Nationaal Kampioen “ De Belgische Duivensport”

                2e Kampioen fond Internationale Fondvereniging

                2e Jan Breydel Marathon Trophy

                Winnaar “Tiercé Grote  Fond” en “Quarté Fond”  in de Belg. Verstandh. ( E.B.)

                3e  Superprestige

                4e  Nationale Décathlon

                4e  Champions League oude duiven

                5e  Grote Fond Cureghem Centre

                6e  Nationaal Kampioen KBDB Grote Fond

                7e  Criterium der Azen I.W.V.

                7e  Europe-Ranking ( Pau / Barcelona/ Dax/ Marseille/ Perpignan)

                8e  Nationale Marathon

Enz… enz……….

In 2005 : Winner « MIRA » : Championchip of Europe

                Winnaar Royal Belgian Flying Club, reeds 8 maal als 1e kampioen afgevlagd.

                1e Kampioen Grote Fond « Kortrijkse Vereniging »

We eindigen voor wat 2005 betreft met een voorbeeld van een prachtuitslag uit Orange nationaal  tegen  6751 d : 85 -89 -126 ( de drie eerstgetekenden in  7 minuten van 4 ingezette duiven)

In 2006 : 1e Kampioen jaarlingen in de « Kortrijkse Vereniging »

In 2007 : 1e Kampioen Zware Fond oude “Kortrijkse Vereniging”

In 2009 : 1e nationaal op 1984 duiven en 6e internationaal Pau met de « Tarbes » : B-04- 3000159

                Winnaar Leie Super Fond Trophy

                1e Kampioen Zware Fond oude “Kortrijkse Vereniging”

Met  deze nationale zege uit Pau had Roger  - die inmiddels  in de gespecialiseerde duivensportpers  al een tijdje de bijnaam van “Mister Pau” was toebedeeld , dit  tengevolge zijn vele schitterende prestaties op Pau -   andermaal een extra stukje duivengeschiedenis op zijn al uitgebreid “Pau-palmares bijgeschreven. In dat seizoen ( 2009) was zijn”nationale-  balans”  op Pau  ( 877 km) al  ingevuld  met maar liefst  17 vermeldingen in de top-14 op de nationale uitslag :  een overzicht …. 2 x  de  1e nationaal ( in 1985 en 2009), 2 x de  3e nationaal ( in 1978 en 1980), 2 x de   4e nationaal ( in 1978 en 1981), de 5e nationaal in 2005, 2 x de  7e nationaal ( in 1981 en 1998), de  8e nationaal in 1989, de  9e nationaal in 1982, de  11e nationaal in 1985, de 12e nationaal in 1988, 2 x de  13e nationaal ( in 1976 en 1991 ), 2 x de 14e nationaal ( in 1998 en 2002 ).

In 2012 : Winnaar Nationale Ploegkoers Gent ( samen met Et. Devos)

                Winnaar “Zesdaagse “ van de Belg. Verstandh. ( E.B.)( samen met A. Lietaer)

                6e Criterium der Azen in de Belg. Verstandh. ( E.B.)

                Winnaar “Tiercé Fond” en “Tiercé Grote Fond” Belg. Verstandh. ( E.B.)

 • De grondvesten van de kolonie !

De visie van Jerome en Roger Vereecke is altijd geweest om te kweken uit duiven die excellente prestaties achter hun naam hadden. Uit bovenstaand verhaal  kon je onderhand vinden dat crackduiven zoals de “90-Catrysse”, de “Figaro”, de “ IJzeren Deschamps-Vanhasten”, de “Rosten Tanghe”  en andere topduiven naar de kweekhokken te  St Lodewijk- Deerlijk verhuisden. Samen met hun eigen oud ras werd een stevige basis gelegd voor de fond…… steeds waren de Vereeckes op zoek naar topduiven om hun kolonie te versterken , maar ook  de toppers van hun eigen kolonie verhuisden na een schitterende loopbaan naar het kweekhok. Zo werd ondermeer ook de “Kleine Barcelona”  met succes op de kweek gezet. Kruisingen sinds de eeuwwisseling  waren er ondermeer met de 1e internationaal Perpignan van Leon Henry uit Nandrin , met de vader van de 1e internationaal Dax van Hilaire Verhellen en de nakomelingen  hadden  ook hun  aandeel in de recentste successen.  Zo kunnen we aanhalen dat de 1e nationaal Pau in 2009 werd gewonnen door de “Tarbes” : 04-30000159 en deze heeft als vader: de “268-01” ( zoon van de “273-94” die vader is van de 1e internationaal Dax van Verhellen gekoppeld aan een dochter uit de “Kleine Barcelona”), de moeder van de “Tarbes” is de “276/00” en deze komt op haar beurt uit de 1e internationaal Perpignan met een dochter van de “Kleine Barcelona”. Zo heb je een idee hoe vader en zoon Vereecke een leven lang hebben gebouwd aan hun levenswerk. Enkel de pure prestatieduiven of afstammelingen ervan kregen  een plaats op het kweekhok.

 • De visie van Roger over het fondspel !

Aan een ervaren en succesrijk fondspeler als Roger stelden we de vraag : hoe zie jij de echte fondduif en het fondspel. Een korte weergave van  zijn visie :

“ Met duiven van fondorigine moet men geduld hebben. Vooreerst moeten ze van de goeie soort zijn en je moet weten dat die duiven op hun best zijn vanaf de leeftijd van 3 à 4 jaar. Vele toekomstige fondduiven worden reeds als jong en als jaarling kapot gespeeld. We zijn inderdaad in een tijd gekomen waarin alles vlug moet gaan en veel mensen hebben te weinig geduld. Enfin er zijn ook maar een 20% fondspelers onder onze KBDB-leden en dat mogen we ook niet vergeten. Eén feit is zeker of je nu vitesse of fond speelt…. Je moet er enorm veel voor doen , anders heb je geen resultaten. Maar fond is inderdaad iets totaal  anders dan bvb snelheid en halve fond. Voor mij begint de fond pas aan 600 à 700 km. Eigenlijk moet je drie factoren onder ogen houden om fond te spelen : 1e duiven hebben  die het aankunnen, 2e de mentaliteit van de liefhebber en ten 3e de ingesteldheid van de liefhebber. Het is dus helemaal niet uitgesloten dat een jaarling of een tweejaarse die op vluchten beneden de 600 à 700 km er niet veel van terecht bracht, later kan uitgroeien tot een excellente zware fondvlieger, maar ze moeten daartoe dan wel de kans krijgen. Veel fondduiven worden tegen dat we zover zijn , al een kopje kleiner gemaakt. Zoiets hoor je  nogal dikwijls bij halve fondspelers die willen overschakelen naar de fond en grote fond. Akkoord het vraagt inderdaad veel geduld en je moet ook de plaats hebben om die duiven nog een paar jaartjes aan te houden. Ik kon het mij veroorloven dat de duiven vanaf het spenen voor de rest van hun loopbaan op hetzelfde hok bleven. Voor mij  is een goede prestatie van een jaarse nog geen garantie dat deze later zal uitgroeien tot een goeie zware fondduif, maar als liefhebber zie je dit toch  graag en volkomen terecht trouwens .”

 • Vereecke-duiven aan de basis van de successen bij vele bekende liefhebbers.

Het is bij manier van spreken een publiek geheim dat veel liefhebbers in binnen- en buitenland hun fondsuccessen te danken hebben aan de soort van Jerome en Roger Vereecke. We beperken ons tot  2 voorbeelden ……. Maar dan wel twee schitterende voorbeelden !

De eerste kolonie die voor een groot deel  internationale bekendheid verwierf was deze van André en Patrick Desmet uit Semmerzake . In de periode  2000 – 2005 wonnen zij maar liefst 22 x 1e provinciaal en  7 x de  1e nationaal ….. zo lezen we althans uit een artikel  van “de Reisduif” dd 11/01/2006…In 2005 waren A & P Desmet ondermeer  1e nationaal Kampioen KBDB fond en onder deze titel lezen we : “ Een tophok met als steunpilaar de “Crack Vereecke”  van 1978 of …….hoe één doffer kan zorgen voor bijna 30 jaar topsuccessen”. We gingen even grasduinen naar enkele prestaties van die “Crack Vereecke”: 78-3247033. Ziehier heel kort enkele der voornaamste :  werd de  1e asduif KBDB O-Vl. in 1982  , won de  3e Limoges, de 3e Argenton, de 2e Tulle, de 2e Angoulème, de 8e La Souterraine, de 4e Poitiers, 6 x de 2e prijs uit  Brive, de 1e Brive, de  1e La Souterraine, 2 x de 3e prijs La Souterraine, de 6e Limoges,de  5e La Souterraine. Uit die « Crack  Vereecke » kweekten André & Patrick  ondermeer hun « Supercrack » 86-4339344, welke in 3 jaar tijd een  1e Limoges ( 4e provinciaal) een  2e – 3e - 3e - 4e La Souterraine won ( waaronder een  11e nationaal), verder  een  6e - 7e-  8e - 10e Chateauroux, een  4e Bourges,  3 x de  1e prijs uit Vierzon, een  2e interprov. Vierzon, een  11e provinciaal Brive, een  12e nationaal Limoges 8882 d, enz…. De “Sproet”: 84-4042155 is eveneens een zoon van de “Crack Vereecke” en die won o.a. een  1e en 2e Vierzon, een  41e en 48e nationaal Montauban,een   49e nationaal Narbonne,werd  3e nat. asduif KBDB fond, en nog zoveel meer …… Een andere zoon  van de “Crack Vereecke” was de “Supercrack  I”: 86-4339343 met op zijn erelijst ondermeer: een 10e nationaal Cahors, een  5e nationaal en  8e internationaal uit Perpignan, een  10e nationaal en 28e internationaal  Perpignan, enz….  Uit de “Supercrack 344/86” werd de Madeleine” 92-4301034 geteeld , zij won op haar beurt de 1e nat. Limoges, 2 x de 1e prijs  uit Argenton, 4 x  de 1e prijs uit La Souterraine, 9 x de 1e  prijs uit Limoges, enz…. en dan die legendarische “Miss World”: 92-4301192 uit “Broer Supercrack” x “dochter Supercrack”…… gewoon een fenomeen….. die “Miss World” onderscheidde zich met volgende titels : als   1e Belg. Olympiadeduif ’95 Cat B., als  3e asduif KBDB O-Vl. ’93, als  3e nationale asduif KBDB ’93, als  1e Asduif Halve fond BDS, als  1e Asduif jaarlingen BDS, enz……haar erelijst oogt zo uitgebreid dat het eigenlijk teveel  is om op te sommen. 

Een tweede kolonie die dank zij een Vereecke-duif bekendheid verwierf in binnen – en buitenland is deze van Chris Hebberecht uit Evergem. Vader Oktaaf en Chris himself hebben bijzonder veel te danken aan hun “Zwarte Vereecke”: 83-3365258. Deze superieure kweekdoffer mogen we aanschouwen als één der grote steunpilaren van de wereldkolonie uit het Oost-Vlaamse Evergem. De “Zwarte Vereecke” is met verschillende duivinnen vader geworden van meerdere supercracks . Uit een verkoopprogramma van 2001 lezen we dat  een ganse trits zoons / kleinzoons ,enz…..van de  “Zwarte Vereecke” echte toppers waren te Evergem.  We lopen even het rijtje af  : “de Witpen 333/84” ( 1e Vierzon 711 d en 8e Interprov. Vierzon 7823 d, 1e Limoges 235d en 16e nationaal 12988 d, .. ) – de “Panache 105/87” (knappe uitslagen op Dax/ Barcelona/Perpignan),  de “Dax 347/88” ( 182e int. Dax 7201 d , 95e internat. Pau 6865 d, 32e internat. Pau 7760 d,…..) – de  “Kastar 449/91” ( 6e internat. Dax 6779 d, 607e internat. Perignan 14283 d,..) , de « Tipsy  256/85 » ( 1e Dourdan 380 d, 9e Limoges 345d, 59e Limoges 2775d, enz..), uit die « Tipsy » kwam « Lobke  023/86 » ( 1e Arras 122d, 8e Chateauroux 161d en 66e prov. Chateauroux 1144d, 13e nat. Limoges 8210 d, 6e nat. Limoges 7776 d, 101e nat. Limoges 8882 d, 35e nat. Tulle 5504 d, 24e nat. Tulle 3695 d, 36e nat. Cahors 8167 d, 194e nat. Narbonne 5848 d, enz…) . Andere zoons van de « Zwarte Vereecke » waren nog de « Teddy  255/85 » ( 21e Vierzon 8171 d, 4e Dax 1177 d, 211e Perpignan 11614 d..) – de “Pandoer 585/87” ( 126e nat. Pau 1549 d, 292e Dax 3236 d, 647e Perpignan 3306 d, …) – de “President 192/87” ( 270e nat. Brive 16376 d, 334e nat. Narbonne 3337 d, 708e Montauban 5562 d, ..) – de « Bandiet 574/90 » ( 3e Orléans 229d, 2e Orléans 324 d, 102e Argenton 6872 d, 196e nat. Narbonne 5929 d, 36e nat. Montauban 6840 d,enz..) – de « Baron  886/90 » ( 6e Chartres 445 d, 43e Argenton 6872 d, Tulle nationaal 185e / 4744d en 266e / 5484 d, 123e Vierzon 11618 d, 77e nat. Brive 23510 d,enz…) , deze « Baron » was dan op zijn beurt vader van « de Asterix 815/92 » ( 61e nat Narbonne 6047 d, 35e Chateauroux 1329 d, 219e nat. Narbonne 6021 d, 60e nat. Narbonne 7325 d…) . We hebben voorts  nog enkele zoons, zoals “de Witterug  956/89” ( 4 x 1e Dourdan, 3e en 4e Dourdan,  4e Tours 636d, 7e Chateauroux  584 d, 6e Chateauroux 485 d,enz….) – de “Ballestra  549/90” ( 1e Orléans 324 d,  18e Argenton 3242 d, 24e Argenton 6872 d, 98e Vierzon 11618 d,enz…) . We ronden af met de “Vedette 316/94” één der beste vliegduiven uit zijn tijd ( won 2 x Tours, Limoges,  2 x Brive w.o.  49e nat 23142 d , 1 x Argenton, 1 x Marseille, 4 x Cahors w.o. 259e nat. 11090d, 350e nat. 13093d, 110e nat. 11838 d, 136e nat. 9989 d, 1 x Montauban , 1 x Narbonne, 1 x Béziers  75e nat 6522 d, enz…) . Laat ons maar zeggen dat zonen en dochters uit die « Zwarte Vereecke »  op hun beurt dan weer zorgden voor heel wat extra afstammelingen en die grote klasse  werd verder overgeërfd over meerdere generaties.  Uit een dochter van de “Zwarte Vereecke” gekoppeld aan de “Fijnen” kweekte Chris eveneens een serie toppers, hetzij als kweek- of als vliegduiven. Zij liggen heden ten dage nog  mede aan de basis van die wondere Hebberecht-kolonie.

 • Het is mooi geweest !

Na het vluchtseizoen 2013 wordt definitief een eindpunt gezet aan het bestaan van de wereldvermaarde Vereecke-kolonie.  De kolonie die een karrenvracht aan triomfen behaalde ! Dat dit hok nog steeds aan de top staat op de fond en zware fond werd ondermeer in 2012 nog aangetoond met de zege in de “Zesdaagse” van de Belgische Verstandhouding waarbij een zichtbaar ontroerde Roger Vereecke samen met André Lietaer op het podium stond en er mocht genieten van  een bijzonder warm applaus  van alle aanwezige gerenommeerde grootheden  uit onze hedendaagse nationale fondwereld . Roger meent zich te  herinneren dat hij in de Belgische Verstandhouding ( Entente Belge) liefst 4 x de “Zesdaagse” heeft gewonnen,  hij heeft er  3 x het Algemeen Kampioenschap gewonnen, hij won 7 x een  1e nationaal toen hij op eigen naam speelde en nog zoveel meer ….. Kortom we mogen het nog eens herhalen :  Roger schreef in zijn loopbaan als duivenliefhebber een uniek stuk duivensportgeschiedenis .Sinds zijn zware operatie anno 2011 werd  in datzelfde  seizoen  niet zoveel met de duiven gespeeld gewoon ,omdat de weduwnaars nagenoeg geen training kregen. In 2012 kreeg ie dan de hulp van Filip Putman en diens zoon en werden er andermaal fraaie resultaten behaald . De hokken bezoeken is voor Roger  sinds zijn operatie  verleden tijd, een groot deel ervan staat  zelfs leeg. Voor de grote kampioen uit St- Lodewijk-Deerlijk is het genoeg geweest…… hij won zowaar alles wat hij wilde winnen.

We danken Roger en zijn dame voor de goeie ontvangst en wensen hen nog vele mooie dagen en ook nog een succesvol seizoen 2013 toe.

J. Mestdagh